ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 3, 2016

ಬಾ

ಬಗೆಬಗೆಯ ಭಾವಗಳ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಾಗಿ
ಬಾಗಿ ಬಾ ನೀ ಬಯಲ ಬರಹವಾಗಿ
ಬಯಲೆ ತಾ ಬಯಸಿ ಬಾನ್ದನಿಯ ಒಳಸಾಗಿ
ಬಿಸಜವಾಗರಳುತಿರಲೆದೆಗೆ ತಾಗಿ

ಗಂಧಲೇಪಿತ ಮಂದ ಮಧುವಾತದಿಂದಾಗಿ
ಸೃಷ್ಟಿಸೌಂದರ್ಯರಸವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ
ಹೃದಯಾಭಿಷಿಕ್ತಪದ ತಾ ಸಂಚಲನವಾಗಿ
ಅರ್ಥದರ್ಪಣಭಾವಬಿಂಬವಾಗಿ

ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷರಬಂಧದಾನಂದಚೈತನ್ಯ
ತಾನಂತರಾಹಿತ್ಯವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮ ಪಂಚಾನನಪ್ರೀತ ಪಂ-
ಚಾಕ್ಷರೀಮಂತ್ರದಾ ತಂತುವಾಗಿ

ಪಂಚಕರಣಗಳಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಿತೇಕೈಕ-
ದಿಂಚರವು ಸಂತತದ ಧಾರೆಯಾಗಿ
ಧ್ಯಾನಧಾರಣಗಮ್ಯ ವಿಷಯವೇ ತಾನಾಗಿ
ವಾಕ್ಕಾಯಮನಗಳಲಿ ಲೀನವಾಗಿ

ಬಾ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಬಾ ದಿವ್ಯತೇಜೋಪುಂಜ-
ವಾಗಿ ಹೃತ್ ರಮ್ಯವನಚೈತ್ರವಾಗಿ
ಛಂದೋವಿಲಾಸ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬಾ ಭವ್ಯ-
ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನವಾಗರ್ಥವಾಗಿ
ಸಚ್ಛಿದಾನಂದಶಿವಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

03/11/2016

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ