ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2016

ಹಬ್ಬ

ನೀರ್ತುಂಬುವುದು ಹಬ್ಬ್ಬ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನವು ಹಬ್ಬ
ಗೋವುಗಳ ಪೂಜಿಸಲು ಇಹುದೊಂದು ಹಬ್ಬ 
ಹೊಸ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸತುಡೆಯನುಡುವುದು ಹಬ್ಬ
ಸಾಲು ಸಾಲಲಿ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹಬ್ಬ

ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಗಳ ಸೂರ ತುದಿಯಲಿ ಸಿಗಿಸಿ
ಕಣ್ ದಣಿಯೆ ನೋಡುವುದು ನಮಗೆ ಹಬ್ಬ
ಕೋಲ್ದೀಪಗಳನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಹಬ್ಬ
ಹಾಡುವುದು ಕುಣಿಯುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಹಬ್ಬ

ಮೌನವೂ ಹಬ್ಬ ಧ್ಯಾನವೂ ಹಬ್ಬ
ಬಾಯ್ತುಂಬ ಮಾತಾಡೆ ಹಬ್ಬವೋ ಹಬ್ಬ
ಎಲ್ಲ ಕಜ್ಜಗಳೆಮಗೆ ಕಜ್ಜಾಯದಂತಾಗೆ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಹೊಸೆಯುತಿದೆ ಹೊಸತೊಂದು ಹಬ್ಬ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

28/10/2016

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ