ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2017

ಲೀಲೆಯಾಟವ ನೋಡಿರೊ

ಬಾನ ನೀಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ
ಲೀಲೆಯಾಟವ ನೋಡಿರೊ
ಚೆಲುವನೆಲ್ಲವ ಚೆಲ್ಲುತಾಡುತ
ಕುಣಿವ ಬಗೆಯನು ಕಾಣಿರೊ
ಕಾನು ಮಲೆಗಳ ಸಾಲುಸಾಲಿನ
ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿಹ ಮುರುಳಿಯ
ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೊರಳಾಗಿ ಕಲರವ-
ದೊಳಿಹ ರಾಗವಿರಾಗಿಯ
ರವಿಯ ಚರಣದ ರೂಪರಾಜಿಯ
ಜಗದ ಹರಹಲಿ ಹರಿಸಿದ
ಕವಿಯ ಭಾವದ ಬಿಂಬವಾಗುತ
ಹರಹನದರೊಳಗಿಳಿಸಿದ
ಕಡಲಿನಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ
ನೊರೆಗಳಂದದಿ ಕಾಣುವ
ಒಡಲಿನಲೆಗಳನಿಳಿಸುತೆಬ್ಬಿಸಿ
ಸಮತೆಯೆಡೆಗವನೆಳೆಯುವ
ನಾವು ನೋಡುವ ನೋಟದಾಳದೊ
ಳಾಟವಾಡುವ ಬಾಲನ
ಮಾತು ಮಾತುಗಳರ್ಥವಾಗಿಹ
ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷರಜೀವನ
ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
11/08/2017

ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2017

ಕುಡಿಕೆಗಳನೊಡೆಯುವನೆ?

ಮೊಸರ ಕುಡಿಕೆಗಳನೊಡೆವನೆ? ಕೃಷ್ಣ
ತಾ ಮುಸಿಮುಸಿ ನಕ್ಕೋಡುವನೆ?
ತಲೆಯೊಳ ಗಡಿಗೆಯ ಮೊಸರನು ಕಡೆದು
ತೇಲಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುದ್ದೆಯ ಪಿಡಿದು
ಬಾಲರ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲವನುಸಿರೊಳ-
ಗೆಳೆಯುತಲೂದುತ ಕೊಳಲನು ಮಿಡಿದು
ಬೆರಳೊಳಗಾರೂ ಚಕ್ರಗಳೆತ್ತಿ
ಗರಗರ ತಿರುಗಿಸಿ ವಕ್ರೀಭವಿಸಿ
ಆರರಿಗಳ ಕಡೆಗೆಸೆಯಲು ಬರುವನೆ?
ನರರೊಳು ಸರಸರ ಸಂಚಲಿಸಿ
ಕುಡಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವನೊಡೆದೊಡೆದಾಡುತ
ಅಡಿಯಿಂ ಮುಡಿತನಕೋಡಾಡಿ
ಕಡೆಗೋಲಿನ ಹಾಗತ್ತಿತ್ತಾಡುತ
ಗಡಿಗೆಯೊಳಿರುವುದ ಚೆಲ್ಲಾಡಿ
ಬಯಲೊಳಗಾಡುವ ಬುಗುರಿಯಾಟಕೆ
ಬಯಲೆಡೆಗೆಲ್ಲರನೆಳೆಯುವನೆ?
ಬಯಲಿನ ನಾದವನೆದೆಯೊಳು ಬೆಸೆಯಲು
ಮಾಯದ ಕುಡಿಕೆಗಳೊಡೆಯುವನೆ?
ಹರಿ ತಾನರಿಗಳ ಹರಿಯುವನೆ?
ಅರಿವಾಗೆಮ್ಮೊಳು ಹರಿಯುವನೆ?
ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
02/08/2017

ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2017

ಅನುಭವಿಸದೆ ನಾನಭಿನಯಿಸೆನು

ಅನುಭವಿಸದೆ ನಾನಭಿನಯಿಸೆನು ನಿನ
ನಾಟಕರಂಗದ ಪಾತ್ರಗಳ
ಬಳಿದ ಬಣ್ಣಗಳನಳಿಸುವ ಬಗೆಗಳ
ನರಿಯದೆ ಹಾಡುವೆ ಹಾಡುಗಳ
ಕೃಷ್ಣಾ! ನಿನ್ನಯ ಲೀಲೆಗಳ
ಸೂತ್ರದೊಳರ್ಥದ ಹೊಳೆವುಗಳ

ಕಡೆಯಿಂದಲಿ ನೋಡಲು ಪಿತನು
ಕಡೆಯಿಂದಲಿ ನಾ ಮಗನು
ಅಭಿನಯವರಿಯದೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ
ಮರೆಯುತ ತೊದಲುತಲಾಡುವೆನು
ಹಣೆಯೊಳು ಬರೆದಿಹ ಪದಗಳನು
ಮಧುರಸವಿಲ್ಲದೆಯೋದುವೆನು

ಕೃಷ್ಣಾ! ಎಂದೊಡೆ ನಿನ್ನಾಕರ್ಷಣೆ
ಯಿಂದಲಿ ರಂಗವು ರಂಗಾಗೆ
ನನ್ನೆದೆಮಣ್ಣಿನ ಬಯಲಲಿ ನಿನ್ನಯ
ಕೊಳಲ ತರಂಗವು ಹಾಯಾಗೆ
ಅಭಿನಯವನುಭವವನುಭವಿಯಿಹಭವಿ
ಯೆಲ್ಲವು ನಿನ್ನೊಳಗೊಂದಾಗೆ

ನೋಡುವ ನೋಟದೊಳಾಡುವ ಆಟವ
ಹೂಡಿದ ಸೂತ್ರಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ
ಕಾಡುವ ನೋವನು ಬಾಡುವ ಬಾಳನು
ಹಾಡುವ ಕೊರಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ

ಇರುವೊಲು ಇಹಸಂಬಂಧವ ಬಂಧಿಸಿ
ಪೊರೆಯನು ಹರಿಯುತ ಪೊರೆಯುವೆಯ?
ಒಳಗಣ್ಣಿನ ತಿಳಿನೋಟದ ತಾಳಕೆ
ಕುಣಿಯುತ ತಕಧಿಮಿ ನುಡಿಸುವೆಯ?
ನಾದವ ಹೊಮ್ಮಿಸಿ ಹರಹುವೆಯ?
ಪಾದವ ತೋರಿಸಿ ಸಲಹುವೆಯ?

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
01/08/20177


ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 31, 2017

ಒಂದು ಪದ ಸಾಕು

ಒಂದು ಪದ ಸಾಕು, ನನ-
ಗೊಂದು ಪದ ಸಾಕು
ಅಂದ ಚಂದದ ಕೃಷ್ಣ-
ಪದವೊಂದೆ ಸಾಕು

ಭಾವಲತೆ ತಾ ಚಿಗುರಿ
ಚಿಮ್ಮುತೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿ
ಹೂವ ಬಿಡುವಾ ಮೊದಲು ಸುತ್ತಲೇ ಬೇಕು 
ಯಾವ ಪದದೊಳು
ಕಷ್ಟಸುಖಗಳೆರಡಿಲ್ಲ
ಭಾವದರ್ಶನವೀವ ಪದವರಸಬೇಕು

ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು
ಎಂಬರ್ಥ ಬಾರದಿಹ
ಪದಧೂಲಿಕಣವೊಂದು ಮೈಸೋಕಬೇಕು
ತೊದಲ ನುಡಿಗಳಲಾಡಿ
ಎದೆಯೆದೆಯಲೋಡಾಡಿ
ಮುದವೀವ ಮೊದಲ ಪದದೊಂದರ್ಥ ಸಾಕು

ಯಾವುದನು ಹೊಕ್ಕರ್ಥ
ಜಗದಗಲ ತಾ ಹರಹಿ
ನಾವು ನಮ್ಮದು ಎಂಬ ಮಮತೆಯಳಿಸಿಹುದೊ
ಭಾವದೊಳಗಾ ಅರ್ಥ-
ವೊಂದೆಯುಳಿದೆರಡಾಗಿ
ನೋವು ನಲಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾಗುತಿಹುದೊ

ಅದು ಒಂದೆ ಸಾಕು ಕೃಷ್ಣ! ನಾ ಬಳಸಲು
ಪದವೊಂದೆ ಸಾಕು ನಿನ ಹಾಡಾಗಲು

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
31/07/2017ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 30, 2017

ಗೋವುಗಳ ಕರೆತಾರೊ ಗೋಪಾಲ

ಗೋವುಗಳ ಕರೆತಾರೊ ಗೋಪಾಲ
ಎನ್ನೊಳಗೆ ಇಹುದೊಂದು ಗೋಮಾಳ

ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಚಿಗುರುಗೂಟಗಳಿಂದ
ಕಟ್ಟಿರುವ ಬೇಲಿಯನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ
ಮಾತೆಂಬ ದಬ್ಬೆಗಳನೆರಡೆರಡು ಜೋಡಿಸುತ
ಬಿಗಿದಿರುವ ಕಟ್ಟುಗಳ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ
ಗೋವುಗಳ ಕರೆತಾರೊ ಗೋಪಾಲ

ಪಂಚವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಗೊಬ್ಬರವ ಸುರಿಸುರಿದು
ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಹೆನು ಹುಲ್ಲುಗಳನು
ಗೋವುಗಳು ಅದ ಮೆಂದು ಬಾಲದಲ್ಲೋಡಿಸಲಿ
ಕಾವiಮೋಹಗಳೆಂಬ ಕೀಟಗಳನು
ಗೋವುಗಳ ಕರೆತಾರೊ ಗೋಪಾಲ

ಕಳೆಗಳೆಲ್ಲವ ಕಿತ್ತು ಗೋಮತಿಯನುತ್ತು
ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದುದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು
ಬಂದ ಬೆಳೆಗಳನೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಲೊಕ್ಕಿಸುತ
ಎಲ್ಲರಿಗು ಹಂಚುತಲಿ ಮೇಲಕೆತ್ತು
ಗೋವುಗಳ ಕರೆತಾರೊ ಗೋಪಾಲ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

30/07/2017

ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 29, 2017

ನಾನೆಲ್ಲಿಯವ? ಹೇಳು ಕಿಟ್ಟಿ!

ಅವ ದಿಲ್ಲಿಯವನಿವ ಹಳ್ಳಿಯವ
ನನ್ನೂರ ಹೇಳು ಕಿಟ್ಟಿ!
ನನ್ನಂತರಂಗ ಧ್ವನಿತಂತುಗಳನು
ಬೆರಳಿಂದಲೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿ
ಅವ ಸಾಹುಕಾರನಿವನವನ ದಾರ
ನಾನಾರು ? ಬಟ್ಟೆ ನೋಡು
ನಾ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ತುಳಿದಿರುವ ಮಣ್ಣ
ರಸ್ತೆಗಳ ಮೆಟ್ಟುತೋಡು
ಅವ ಬುದ್ಧಿಪಂಥನಿವ ಭಕ್ತಿಪಂಥ
ನಾನಾವ ಪಂಥ? ಹೇಳು
ಈ ಬಯಲ ದಾರಿ ತಾ ಸೇರಿದೂರ-
ಜನದನಿಗಳಾಂತು ಕೇಳು
ಅವ ಬಂದುದೇಕೆನಿವ ಸತ್ತುದೇಕೆ
ಎಷ್ಟಿಹುದು ಋಣದ ಬಾಕಿ?
ಬಾಳಡಿಗೆಮನೆಯ ನೀನಿಣುಕುತಿರುವೆ
ಹಬ್ಬಗಳನಿತ್ತ ನೂಕಿ
ಶ್ರಾವಣದ ಮಳೆಗೆ ನೀ ಹಿಡಿದ ಕೊಡೆಯ-
ಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವೆ
ನೀ ನೇಯ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಬನಹೊಲಗಳುಟ್ಟ
ಹಸಿರುಡೆಯನುಟ್ಟು ನಲಿವೆ
ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
30/07/2017ಗುದ್ದ ನೀಡು ಕೃಷ್ಣ

ಬುದ್ಧನಾದೆನು ಎಂದು ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತಿರೆ
ಬುದ್ಧಿಗೊಂದೆರಡೊದ್ದು ಗುದ್ದ ನೀಡು |ಕೃಷ್ಣ!
ಸದ್ದಡಗಿ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡು 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೋಪನಿಷದಾದಿಗಳನೋದೋದಿ
ಪಾದೋನಪರಮಾಣುಮಾತ್ರವಂ ತಿಳಿದು
ಮಾಧವನ ಮಹಿಮಾವಿಶೇಷಗಳ ಚರ್ಚಿಸುತ
ನಾದಮೂಲಾಧಾರಮಾರ್ದನಿಯ ಮರೆತು

ಬುದ್ಧನಾದೆನು ಎಂದು ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತಿರೆ
ಬುದ್ಧಿಗೊಂದೆರಡೊದ್ದು ಗುದ್ದ ನೀಡು |ಕೃಷ್ಣ!
ಸದ್ದಡಗಿ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡು 

ಕದ್ದುಬಿಡು, ಮತಿಯು ಮಥಿಸಿದ ಬೆಣ್ಣೆಮುದ್ದೆಗಳ
ನಿದ್ದೆಯೊಳಗೆಳೆದು ಹೃದಯದೊಳಗಡಗಿಸಿಡು
ಎದ್ದೊಡನೆ ಮತ್ತವನು ಮತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು
ಪದ್ಯಪೂರಣಗೊಳಿಸಿ ಕ್ಷಣದಿ ಮೆದ್ದುಬಿಡು

ಬುದ್ಧನಾದೆನು ಎಂದು ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತಿರೆ
ಬುದ್ಧಿಗೊಂದೆರಡೊದ್ದು ಗುದ್ದ ನೀಡು |ಕೃಷ್ಣ!
ಸದ್ದಡಗಿ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡು 

ಭಾವಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಯಾವ ವರ್ಣಗಳಿವೆಯೋ
ಸಾವಿರದ ಪದದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವನು ತುಂಬಿ
ಜೀವಭಾವದ ರಾಗದಮೃತಧಾರಾರಾಧೆ
ಸಾವಿರದೆ ತಾನುಳಿಯೆ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿ
ನೋವಂತೆ ಹಾಡಿದುದು ಶಕುತಿದುಂಬಿ

ಬುದ್ಧನಾದೆನು ಎಂದು ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತಿರೆ
ಬುದ್ಧಿಗೊಂದೆರಡೊದ್ದು ಗುದ್ದ ನೀಡು |ಕೃಷ್ಣ!
ಸದ್ದಡಗಿ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡು 

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

29/07/2017