ಶನಿವಾರ, ಮೇ 6, 2017

ಹುಡುಕಾಟ

ಚುಕ್ಕಿಸಾಲಿನೊಲು ಬರುತಿದೆ
ಅಕ್ಕರಗಳ ಸಾಲು
ಇಕ್ಕುತಿಹುದು ಚಿತ್ತಾರಗಳ-
ನುಕ್ಕುತಿರುವ ಒಡಲು

ಹುಡುಗಾಟದ ಹುಡುಕಾಟದಿ
ಹಿಡಿದಾಡಿದ ನಡೆಯ
ಉಡುಗದಿರದ ನೆನಪುಗಳನು
ಕಡೆದು ಬಂದ ನುಡಿಯ
ಸಡಗರದಲಿ ತಡೆದು ತಡೆದು
ತಡಕಾಡಿರೆ ಹೃದಯ

ಗೋಲಿಯಾಡಿ ಕಳೆದು ಗೆದ್ದ
ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಯೆ
ಬೇಲಿ ಹಾರಿ ಸೀಬೆ ಕದ್ದ
ಕಾಲಗತಿಯನಳೆಯೆ
ಬಾಳಗಾಲಿಯರೆಗಳೆಲ್ಲ
ಮೇಲೇರುತಲಿಳಿಯೆ

ನೂರು ಗುನ್ನಗಳನು ತಿಂದು
ಹಾರಿ ಕುಣಿಯದಿರುವುದು
ಚೂರಾದರೂ ಬುಗುರಿಯಾರು
ಚೂರೂ ನೋಯದಿರುವುದು
ಆರರಿಗಳು ಕಾಡದಂತೆ
ಯಾರೊ ಕಾಯ್ದಿರುವುದು

ಉಡುಗದಿರದ ನೆನಪುಗಳನು
ಕಡೆದು ಬಂದ ನುಡಿಯ
ಸಡಗರದಲಿ ತಡೆದು ತಡೆದು
ತಡಕಾಡಿರೆ ಹೃದಯ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
06/05/2017ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ