ಶನಿವಾರ, ಮೇ 6, 2017

ತೇರನೆಳೆವ ಬಾರೊ ತಮ್ಮ

ತೇರನೆಳೆವ ಬಾರೊ ತಮ್ಮ
ತೇರನೆಳೆಯೆ ಬಾರೊ
ತೇರಮಿಣಿಯ ಪಿಡಿದು ಮನವ
ನೇರವಿರಿಸ ಬಾರೊ
ತೇರನೆಳೆವ ಬಾರೊ ತಮ್ಮ
ತೇರನೆಳೆಯೆ ಬಾರೊ
ಊರ ಕಾಯ್ವ ಎಲ್ಲರಮ್ಮ
ಕೇರಿಗಿಳಿದು ನಲಿಯುವಾಗ
ಸೂರುಸೂರಿನೋರೆಗಳಲಿ
ತೂರುತಿರಲು ಕರುಣರಾಗ
ತೇರನೆಳೆವ ಬಾರೊ ತಮ್ಮ
ತೇರನೆಳೆಯೆ ಬಾರೊ
ಅಡಿಕೆ, ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗನೈದು
ಮಡಿಲ ತುಂಬು ಬಾ
ಒಡಲ ತಣಿಪ ಅನ್ನವುಣಲು
ಸಡಗರದಲಿ ಬಾ
ತೇರನೆಳೆವ ಬಾರೊ ತಮ್ಮ
ತೇರನೆಳೆಯೆ ಬಾರೊ
ಮರಗಿಡಗಳ ಹಸಿರುಗಳಲಿ
ವರವೀಯುತಲಿರಲು
ಹರಿವ ನದಿಯಲವಳ ಮೊಗವು
ನೊರೆಯೊಲು ಬಿರಿದಿರಲು
ತೇರನೆಳೆವ ಬಾರೊ ತಮ್ಮ
ತೇರನೆಳೆಯ ಬಾರೊ
ಊರ ಮಣ್ಣಲಾಡ ಬಾರೊ
ತೇರನೆಳೆದು ಹಾಡ ಬಾರೊ
ತೇರನೆಳೆವ ಬಾರೊ ತಮ್ಮ
ತೇರನೆಳೆಯ ಬಾರೊ
ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
05/04/2017

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ