ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2013

ಬೆವರಿಳಿಸು ಬಾ ಬೇಗ ಬಿಸಿಲ ಸುರಿಸಿಯಾವ ಕಡಲೊಳು ಮುಳುಗಿ ಕುಳಿತಿರುವೆ ಬಿಸಿಲರಸ!
ಬುವಿಯೊಡಲ ಬೆದೆಗೊಳಿಸಿ ಬಸಿರ ಒಡೆಸು.
ಕವಿಯೆದೆಯ ಕುಣಿಸುತಲಿ ನಿಲ್ಲದಿರು ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ
ಬೆವರಿಳಿಸು ಬಾ ಬೇಗ ಬಿಸಿಲ ಸುರಿಸಿ.

ಮೇಲಮೇಲಕೆ ಸಾಗಿ ಕಿರಿದಾಗು ಬಾನಿನಲಿ
ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೋಡುವೆನು ನಿನ್ನ ನಡೆಯ.
ಮೇಲೇರಿ ಗಗನದಲಿ ನೋಡು ಬಾ ಎನ್ನೆದೆಯ
ಬಲ ತುಂಬಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸು ನನ್ನ ಉಸಿರ.

ಮೇಲಕೇರಿದ ಒಡೆಯ ನೋಡಲಾರನು ಏಕೊ
ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿದ ಬೆನ್ನ ಹುರಿಯ ಕಡೆಗೆ.
ಇಳೆಯ ಮಣ್ಣೊಳು ಇಣುಕಿ ನೋಡು ಬಾ ಬಿಸಿಲೊಡೆಯ!
ಕೆಳಗೆ ಬಾಗೆನು ಆಗ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ.

ಬಿಸಿಲಿನಾ ಕಾವೇರಿ ಹಸಿರೊಡೆದು ಟಿಸಿಲಾಗಿ
ಹೊಸತಳಿರ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಚಿಮ್ಮಿ ಬರಲಿ.
ಪಸೆಯ ಹೀರಿದ ಬೇರ ಸಾರವನು ಸೆಳೆಯುತಲಿ
ಕಸುವಿನಲಿ ಹೊಸತೆನೆಯು ಪುಟಿದು ನಿಲಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ