ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2014

ಸುಂದರ!

ಬಕ್ಕ ತಲೆಯ ಚೆಲುವ ನೋಡೆ
ಎಂಥ ಸುಂದರ!
ಮೀಸೆ ತಿರುವಿ ಹುರಿಯ ಮಾಡೆ
ಎಂಥ ಬಂಧುರ!

ಅಗೋ! ನೋಡು ನಡಿಗೆಯಂದ;
ದಾಪುಗಾಲನಿಡಲು ಚಂದ;
ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಅಂದವವನ
ಗಟ್ಟಿ ಬಾಹುಬಂಧ.

ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೆರಿಗೆ ಮೂಡೆ;
ಮೂಗ ತುದಿಗೆ ಬೆವರ ನೋಡೆ;
ಎಂಥ ಚಂದ! ಚಿಂತೆಗಳನು
ಗುನುಗಿ ಗುನುಗಿ ಹಾಡೆ.

ಗಡಸು ದನಿಯ ಮಾತುಗಳನು
ಕೇಳಲೆಂಥ ಚಂದ;
ಸಿಡುಕು ಮಾಡೆ ಕಣ್ಣ ತುದಿಯ
ಕೆಂಪು ನೋಡಲಂದ.

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
10/08/2014


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ