ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2015

ಗಂಜಿ

ಎಲೆ! ಗಂಜಿಯನುಂಡವನೆ! ನಂಜುಂಡನೆ!
ಭಲೇ! ಗಂಜಿಯನುಂಡವನೇ!

ಬೆವರಿಳಿಸಿ ತಂದಂಥ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ
ಭವತಾಪದುರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರುವ ಗಂಜಿ
ಶವಪೂಜೆಗಣಿಯಾದ ನೆನೆಯಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ
ಶಿವ! ನೀನು ಮೆಚ್ಚುವುದದಾವ ಗಂಜಿ?

ಉದರವೈರಾಗ್ಯದಲಿ ಬೇಯಿಸಿಹ ಗಂಜಿ
ಮದÀಮೋಹಕಾಮಗಳನದುಮಿಟ್ಟ ಗಂಜಿ
ಮುದವಿತ್ತು ತೊದಲುಲಿಯ ನುಡಿಸಿದಾ ಗಂಜಿ
ಹದವರಿತು ಬೇಯಿಸಿಹ ಬಾಳ ಗಂಜಿ

ಶಿವೆ ತಾನು ತವರಿನಲಿ ತಳವೂರಿ ಕುಳಿತಿರಲು
ಶಿವ! ನೀನು ಧ್ಯಾನದಲಿ ಬೇಯಿಸಿಹ ಗಂಜಿ
ಭವಭಾಗ್ಯದಕ್ಕಿಯದು ಬಡವರಕ್ಷತೆಯಾಗೆ
ಭವ! ನೀನು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಸವಿದಂಥ ಗಂಜಿ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

23/10/2015

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ