ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2015

ಮಲಗು

ಬಾಳಗಡಿಕಲ್ಲಿನಡಿ ಜಾಗವೆಷ್ಟಿದೆಯೋ?
ಆಸೆ ಕೋಟೆಯನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಷ್ಟಿದೆಯೋ?
ಕಲ್ಲಿನಾ ಗಟ್ಟಿಯೊಡೆಯದಷ್ಟಿದೆಯೋ?
ಮೇಲೆನ್ನ ಹೆಸರೊಂದು ಕೆತ್ತುವಷ್ಟಿದೆಯೋ?

ಆಯಾಸ ಕಳೆವಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿದೆಯೋ?
ಹಾರಿ ಕುಣಿಯುವ ಹಾಗೆ ಆಳವಾಗಿದೆಯೋ?
ಕ್ರೋಧಮೋಹಗಳೆಲ್ಲ ನೆಗೆಯುವಂತಿದೆಯೋ?
ಪಾಪಬಿಂಬವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಷ್ಟಿದೆಯೋ?

ಬೇಡವೆಲೆ ಚಪಲಮನ! ಮೇರೆಯೊಂದೇಕೆ?
ಕಣ್ಣು ಕಂಡಿಹ ಕಲ್ಲ ನಿಲುವೊಂದು ಸಾಕೆ?
ಸೃಷ್ಟಿಮೂಲದ ಚಿತ್ತಕಲ್ಪನೆಯ ಹರಹಿ
ತಾನಲ್ಲಿ ತಾನನವ ತಂತಾನೆ ಸಲಹಿ

ಜಗದಗಲ ತೂರಿ ಹೆಸರಕಂತೆಯನೆಲ್ಲ
ಬಯಲ ಬೆಳಕಲಿ ಸಾಗಿ ವರ್ಣದೊಳು ಬಾಗಿ
ವಿಸ್ತಾರಶೂನ್ಯದೊಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾವರಿಸೆ
ಪೃಕೃತಿಗರ್ಭದಿ ಮಲಗು ಮಗುವಾಗಿ ಮಾಗಿ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
21/10/2015


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ