ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2016

ನಲ್ಲೆಯು ಮನೆಯೊಳಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ...

ನಲ್ಲೆಯು ಮನೆಯೊಳಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ
ಬೆಲ್ಲದ ಸವಿ ತಾನಳಿಯುವುದು
ಬಳೆಗಳ ಘಲ್ ಘಲ್ ನಾದವ ಕೇಳದೆ
ಪಲ್ಯವು ಕರಿಗಲ್ಲಾಗುವುದು

ನೆಲದಲಿ ಮಲಗಿಹ ಕಸಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೆ
ಆಲಸದಲಿ ಮೈಮುರಿಯುವುವು
ಬದಲಿಸಿ ಮಗ್ಗುಲನಾ ಬದಿಗೀಬದಿ-
ಗೆದೆ ಬೆನ್ನಾಗಿಸಿ ಹೊರಳುವುವು

ತೊಳೆಯದ ಪಾತ್ರೆಗಳತ್ತಿತ್ತಲುಗದೆ
ಕಾಯಕ ಯೋಗವ ತೊರೆಯುವುವು
ಕೆಲಸವ ಮಾಡೆವು ನೀರನು ಮುಟ್ಟೆವು
ಎನ್ನುತ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡುವುವು

ಹಾಸಿದ ಹಾಸಿಗೆಯದೆ ಆಸನದಲಿ
ಮಿಸುಕಾಡದೆ ತಾ ಧ್ಯಾನಿಪುದು
ಹೊದಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವನೆಸೆದೆಸೆದಲ್ಲಿಯೆ
ನಾಮರೂಪಗಳ ತ್ಯಜಿಸುವುದು

ನಲ್ಲನ ಮೊಗಹೂಗಿಡದಾ ಬುಡದಲಿ
ಕಳೆಗಳು ಸೊಂಪಲಿ ಬೆಳೆಯುವುವು
ತೋಟಿಗನಿಲ್ಲದ ಕೈದೋಟದ ಹಾಗೆ
ಮೊಗ್ಗುಗಳರಳದೆ ಉದುರುವುವು

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
20/08/2016

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

  1. ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲವು ನಲ್ಲೆಯು ಇರದಿರೆ
    ಬಿಮ್ಮೆನುತಲಿದೆ ಖಾಲಿ ಮನೆ
    ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳದೆ ನೆನಪಿನ ಹಾವಳಿ
    ಚಿಮ್ಮದು ನಗೆಝರಿ ಮೊಗದಲ್ಲಿ....

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ