ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 2017

ಕಾಯಕ

ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಬೇಕೋ? ಅದನು
ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಬೇಕೋ?
ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದುಣ್ಣುವ
ತೃಪ್ತಿಯೊಂದೆ ಸಾಕೋ

ಕೆಲಸಗೈವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ
ಗೊಣಗುಟ್ಟುವುದೇಕೋ?
ಹಣವೆಣಿಸುವ ಕ್ಷಣಕೆ ಮಾತ್ರ
ಮನವಟ್ಟದೊಳೇಕೋ?

ತ್ಯಾಗದ ತಳಪಾಯವಿರದ
ಭೋಗಸೌಧವೇತಕೊ?
ಕರ್ಮದ ಕೊಳೆಯಂಟದಂತೆ
ಕಾಯಕವಿರೆ ಸಾಕೊ

ಪ್ರತಿನಿಮಿಷದಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ
ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಮಾಗಿ
ಮೊಗಮೊಗದಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಿಯ
ಕೈಲಾಸವು ಬಾಗಿ
ಸಂತತಸುಖನದಿಯುಕ್ಕಲಿ
ಶಿವಮೊಗದೆಡೆ ಸಾಗಿ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

29/04/2017

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ