ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2017

ದರ್ಶನವ ನೀಡೈ ಜಗನ್ಮಾತೃಕೆ!

ಸುಕುಮಾರಿ ಸುರನಾರಿ ಪೂರ್ಣೇಂದುರೂಪಸಿರಿ
ಕನಕಾಂಗಿ ಜಗದೇಕಘನಸುಂದರಿ
ಅಪರೆ ಅಪ್ಸರೆ ಅಮರೆ ಅಜರೆ ಅಗಣಿತತಾರೆ
ಅರ್ಥಧರೆ ಆದ್ಯಂತಶೂನ್ಯಾಂಬರೆ

ಹೇ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾಗರ್ಭತತ್ತ್ವಾರ್ಥಪೂರೆ
ಬಂಧರಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಾವತಾರೆ
ಪರಿಪೂರ್ಣಪದವರ್ಣಪೂರ್ಣದಿಂ ಪ್ರತಿಫಲಿತ
ಭಾವಕಲ್ಪೋಕ್ತಸಾಹಿತ್ಯಧಾರೆ

ಉಕ್ತಾಕ್ಷರಾವರ್ತನೋಚ್ಚಾರಶಕ್ತಿಧರೆ
ಲಲಿತವಾಕ್ಯಾಂಗಸೌಂದರ್ಯಭಾರೆ
ಹೇ ವಾಣಿ ಗೀರ್ವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲ್ಪಮಣಿ 
ಜಿಹ್ವಾಗ್ನಿಕುಂಡದೊಳಗೆದ್ದು ಬಾರೆ 

ಉದಾತ್ತಾನುದತ್ತಾದಿ ಸ್ವರಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವದಿ
ಉತ್ಕಂಠಿತಾಮಂತ್ರಣೋದ್ಗಾರಕೆ
ಉತ್ಥಾನಮಾರ್ಗದೊಳಗುತ್ತುಂಗರಥವೇರಿ
ಶಬ್ದಮಣಿನೂಪುರವನಾಲಿಸಲಿಕೆ
ದರ್ಶನವ ನೀಡೈ ಜಗನ್ಮಾತೃಕೆ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

21/04/2017

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ