ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2017

ಲೀಲೆಯಾಟವ ನೋಡಿರೊ

ಬಾನ ನೀಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ
ಲೀಲೆಯಾಟವ ನೋಡಿರೊ
ಚೆಲುವನೆಲ್ಲವ ಚೆಲ್ಲುತಾಡುತ
ಕುಣಿವ ಬಗೆಯನು ಕಾಣಿರೊ
ಕಾನು ಮಲೆಗಳ ಸಾಲುಸಾಲಿನ
ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿಹ ಮುರುಳಿಯ
ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೊರಳಾಗಿ ಕಲರವ-
ದೊಳಿಹ ರಾಗವಿರಾಗಿಯ
ರವಿಯ ಚರಣದ ರೂಪರಾಜಿಯ
ಜಗದ ಹರಹಲಿ ಹರಿಸಿದ
ಕವಿಯ ಭಾವದ ಬಿಂಬವಾಗುತ
ಹರಹನದರೊಳಗಿಳಿಸಿದ
ಕಡಲಿನಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ
ನೊರೆಗಳಂದದಿ ಕಾಣುವ
ಒಡಲಿನಲೆಗಳನಿಳಿಸುತೆಬ್ಬಿಸಿ
ಸಮತೆಯೆಡೆಗವನೆಳೆಯುವ
ನಾವು ನೋಡುವ ನೋಟದಾಳದೊ
ಳಾಟವಾಡುವ ಬಾಲನ
ಮಾತು ಮಾತುಗಳರ್ಥವಾಗಿಹ
ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷರಜೀವನ
ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
11/08/2017

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ