ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2017

ಕುಡಿಕೆಗಳನೊಡೆಯುವನೆ?

ಮೊಸರ ಕುಡಿಕೆಗಳನೊಡೆವನೆ? ಕೃಷ್ಣ
ತಾ ಮುಸಿಮುಸಿ ನಕ್ಕೋಡುವನೆ?
ತಲೆಯೊಳ ಗಡಿಗೆಯ ಮೊಸರನು ಕಡೆದು
ತೇಲಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುದ್ದೆಯ ಪಿಡಿದು
ಬಾಲರ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲವನುಸಿರೊಳ-
ಗೆಳೆಯುತಲೂದುತ ಕೊಳಲನು ಮಿಡಿದು
ಬೆರಳೊಳಗಾರೂ ಚಕ್ರಗಳೆತ್ತಿ
ಗರಗರ ತಿರುಗಿಸಿ ವಕ್ರೀಭವಿಸಿ
ಆರರಿಗಳ ಕಡೆಗೆಸೆಯಲು ಬರುವನೆ?
ನರರೊಳು ಸರಸರ ಸಂಚಲಿಸಿ
ಕುಡಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವನೊಡೆದೊಡೆದಾಡುತ
ಅಡಿಯಿಂ ಮುಡಿತನಕೋಡಾಡಿ
ಕಡೆಗೋಲಿನ ಹಾಗತ್ತಿತ್ತಾಡುತ
ಗಡಿಗೆಯೊಳಿರುವುದ ಚೆಲ್ಲಾಡಿ
ಬಯಲೊಳಗಾಡುವ ಬುಗುರಿಯಾಟಕೆ
ಬಯಲೆಡೆಗೆಲ್ಲರನೆಳೆಯುವನೆ?
ಬಯಲಿನ ನಾದವನೆದೆಯೊಳು ಬೆಸೆಯಲು
ಮಾಯದ ಕುಡಿಕೆಗಳೊಡೆಯುವನೆ?
ಹರಿ ತಾನರಿಗಳ ಹರಿಯುವನೆ?
ಅರಿವಾಗೆಮ್ಮೊಳು ಹರಿಯುವನೆ?
ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
02/08/2017

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ