ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 16, 2014

ಓ ಮನವೆ! ಬಾ ಇಲ್ಲಿ

ವ್ಯೋಮದಲಿ ತೇಲುತಿಹ ಮನವೆ! ಬಾ ಇಲ್ಲಿ
ಭೂಮಿಯನು ಪ್ರೀತಿಸುತ ಬೆವರಮಳೆ ಸುರಿಸು
ಮಮಕಾರಸಾರವನು ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಹದಗೊಳಿಸು
ಸಮಚಿತ್ತವನು ಬಿತ್ತಿ ಸಹನೆಯನು ಬೆಳೆಸು

ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಯಲಿ ಅಲೆಯದಿರು ಆಗಸದಿ
ಮಿತಗೊಳಿಸಿ ವೇಗವನು ಸನಿಹದಲಿ ನೆಲೆಸು
ಮತಿಯು ಮಥಿಸಿದ ಮಾತ ಪಥದಲ್ಲಿ ನೀ ಚಲಿಸು
ನತವಾಗಿ ಗಮನವನು ಋತದೊಳಗೆ ಇರಿಸು

ಛಂದಶ್ಶರೀರಗಳ ಅನುಬಂಧದೊಳ ಹೊಕ್ಕು
ಸೌಂದರ್ಯಸಮಹಿತದ ರಸದಿ ಸಂಭವಿಸು
ಚಂದಿರನ ಕಾಂತಿಯನು ತನುಮಂದಿರದಲಿಳಿಸು
ಮಂದಹಾಸವನಿರಿಸಿ ಮೊಗವ ಸಿಂಗರಿಸು

ಮದಭಾರಮೋಹಗಳ ಭಾವದೊಳು ತೂರಿಬಿಡು
ಪದಮಹಾಪೂರದಲಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ
ಸದಭಿರುಚಿಕಣವೊಂದು ಮಧುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ
ಹೃದಯಕುಸುಮದ ಹನಿಗೆ ಸೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲಲಿ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
16/05/2014


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ