ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 18, 2015

ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ

ಕೊಂಡವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಪೂರ್ತಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿ
ನಿಲ್ಲಲೂ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಮನೆಗಳೊಳಗೆ
ಆದರೂ ನಿಲ್ಲದದು ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಾರ್ಭಟವು
ತೃಪ್ತಿಯೊಂದಿನಿತಿಲ್ಲ ಮನಗಳೊಳಗೆ

ಬಂದಿಹುದು ಇಂದಲ್ಲಿ ವಿಧವಿಧದ ವಸ್ತುಗಳು
ಮನದಣಿಯೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡು
ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದೊಡನೆ ದೋಚಿದಂತೆಯೆ ಬಾಚಿ
ಮನೆಗೆ ತಂದಿಹ ನೋಡಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು

ಕೊಳ್ಳುವಾಸೆಯು ನುಸುಳಿ ಮನದಗಲ ಕುಣಿದಾಡೆ
ಕೊಂಡು ತರುತಿಹ ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಸರಕ
ಒಂದರಾ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟರೂ ಸಾಲದಿಹ
ಸರಕುಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಮನೆಯೊಂದು ನರಕ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
18/06/2015

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ