ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 17, 2015

ಶರಣಮಹಂ

ಶರಣಮಹಂ ಶರಣಮಹಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಾಂಗನೇ
ಪಂಚಕರಣಪೂರ್ವಶರಣಮಹಂ ಸುಂದರಾನನೇ

ಸರ್ವರೂಪವರ್ಣಮಯಪ್ರಕೃತಿಕಾರ್ಯಕಾರಣಿ
ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣವಿಪಿನಪುಷ್ಪಗಂಧಧಾರಿಣಿ

ಅನ್ನಸತ್ವಪೂರ್ಣಪೃಥ್ವಿಗರ್ಭಬಿಂದುಪಾಲಿನಿ
ನೀಲಮೇಘಭಾರವಾಹಪವನಚಿತ್ತಚಾಲಿನಿ

ಬಾಲಸೂರ್ಯಕಿರಣಪೂರ ಹಿಮಮಣಿಗಣಮಾಲಿನಿ
ಸುಂದರೇಂದುಹಾಸಬಂಧಪರ್ವತಾಗ್ರಚಾರಿಣಿ

ಕಾಕಕೋಕಿಲಾದಿ ನಿಖಿಲ ಖೇಚರಾತ್ಮರೂಪಿಣಿ
ಅಖಿಲವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನಿ ಸಕಲದುಃಖನಾಶಿನಿ
ಜನನಮರಣಜರೇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಭಯಾಪಹಾರಿಣಿ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

17/06/2015

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ