ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2016

ಬಾನ್ದನಿಯೆ ಬಾ

ಚಿತ್ತಭೂಮಿಯನುತ್ತು ವಾಗ್ಬೀಜವಂ ಬಿತ್ತಿ
ಬತ್ತದಾ ಬೆಳೆತೆಗೆವ ಬಾನ್ದನಿಯೆ ಬಾ

ಸುತ್ತಲೂ ನೀನೊತ್ತುವರಿದು ಹರಿದಾರರಲಿ
ಹತ್ತಾರು ತೆನೆಗಳಂ ಬಾಗಿಸುತ ಬಾ

ಇತ್ತ ಬಂದೆನ್ನೆತ್ತಿ ಹೊತ್ತೊಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು
ಎತ್ತರಕೆ ಹಾರಿಸುತಲೇರಿಸುತಲಾಡು
ನೆತ್ತಿಗೇರುತಲೆದ್ದು ಮತ್ತೇರಿ ಕುಣಿಯುತಿರೆ
ಬತ್ತದಾ ಸುಳಿಯೊಳಗೆ ಸಾವಿರದ ಹಾಡು

ಗೊತ್ತೆನೆಗೆ ನೀ ಬರುವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆನಗೆ
ಗೊತ್ತುಗಳನೆತ್ತೊಗೆದು ಗೊತ್ತೊಂದ ಬಗೆದು
"ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ"ದಾ ಲೋಪಸಂಧಿಯೊಳ ಸ್ವರದಂತೆ
ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾಡು ನೀ ಸಂಧಿಗಳನೊಡೆದು

ಎತ್ತಲೋ ಮಾಯವಾದಾ ಮುತ್ತ ಮೂಗುತಿಯು
ಮತ್ತೆ ತಾನವತರಿಸಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಂತೆ
ಕತ್ತಲೆಯ ಹೆಬ್ಬಸಿರ ಸೀಳೊಡೆದು ಹೊರಬಂದು
ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಂಗಿರಣ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ

ತುತ್ತೊಂದ ತಿನ್ನುತಿರೆ ನಾಲಗೆಯು ರುಚಿಯೊಡೆದು
ಮತ್ತೊಂದ ತಾನೆಣಿಸಿ ಜಿನುಗುತಿರುವಂತೆ
ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಹಗುರಾಗಿ ಕಂದನನ್ನೆದೆಗವುಚಿ
ಮುತ್ತುಗಳ ಮಳೆಗರೆದು ಅಳುತಣಿಸುವಂತೆ

ಬೆತ್ತದೇಟಿನ ಬರೆಗೆ ಬರೆದ ಬರಹದ ಹಾಗೆ
ಸತ್ತರೂ ಸವೆಯದಾ ಸತ್ಯದಾ ಹಾಗೆ
ಬತ್ತನ್ನದೊಳ ಸತ್ತ್ವ ತಾನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿವಂತೆ

ಚಿತ್ತೈಸಿ ನೀನೆನ್ನೊಳಗೊಳಗೆ ಸಾಗೆ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

  1. ಚಪ್ಪಾಳೆ... ಚಪ್ಪಾಳೆ...

    ಬೆತ್ತದೇಟಿನ ಬರೆಬಿದ್ದರೂ ಸಹಾ ವಾಗ್ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು ಗುರು ಮುಖೇನ
    ಜನ್ಮೇಪಿ ಬಂಜರಾದ ನನ್ನಂತಹ ಮನಸುಗಳಿಗೆ
    ತೋರುವನೇ ಕರುಣೆ ಆ ವಿಧಾತ?

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ