ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2016

?

ಕೋಡಿಯೊಡೆದ ಕೆರೆಯು ನೀರು
ಓಡುವಂಥ ಮನಸಿದು
ಗಡಿಯ ಮೀರಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಹರಿದು
ರಾಡಿ ಮಾಡುವಂತಿದು.

ಕಾಡುಗಳನು ಕಡಿದು ಮೆಟ್ಟಿ
ನಾಡಗಲದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ
ಬೇಡಗಳನು ಬೇಕೆನ್ನುತ
ಕೂಡಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದೆ

ಅಗೋ ನೋಡಲ್ಲೋಡುತಿದೆ
ಇಗೋ ನೋಡಿಲ್ಲಾಡುತಿದೆ
ಬೇಗಬೇಗನಲೆದು ಅಲೆದು
ಸೊಗವನು ಬೆಂಬತ್ತಿದೆ

ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹುಟ್ಟುಡೆಗೆಯೂ
ಬಟ್ಟ ಬಯಲಲಳಿದು ಹೋಗೆ
ಗುಟ್ಟೆಂಬುದು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ?
ಸುಟ್ಟು ಹೋದುದೆಲ್ಲಿಗೆ?

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
06/02/2016
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ