ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2016

ತೆಳ್ಳಗಾಗಲೆನ್ನ ಕವಿತೆ

ತೆಳ್ಳಗಾಗಲೆನ್ನ ಕವಿತೆ
ಬಳ್ಳಿಯಾಗಲಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡುವಾಗ ಬಳುಕಿ
ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲಿ

ಒಡವೆಗಳನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು
ಬೆಡಗ ತೋರಲಿ
ನಡುವಿನಂದ ಸೆಳೆಯುವಂಥ
ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಲಿ

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲವಿಸಲು
ಗೆಲ್ಲನೊಡೆಯಲಿ
ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಚರಣವಿರಿಪ
ಮೊಲ್ಲೆಯಾಗಲಿ

ಬರಿಗಾಲಿನ ಮೆದುನಡಿಗೆಯ
ಸರಳೆಯಾಗಲಿ
ಗಿರಿವನಗಳ ಸುತ್ತುವಂಥ
ತರಳೆಯಾಗಲಿ

ಚೆಲುವ ಚೆಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಯಲಿ
ನೆಲವ ಗೀರಲಿ
ತಳಿರುಗೆಂಪಿನಂತೆ ಕೆನ್ನೆ-
ಯೊಲವನೆರೆಯಲಿ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

18/02/2016

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ