ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2016

ಚೆಂಡಾಡು ಹೇ ಚಂಡಮುಂಡಾರ್ದಿನಿ

ಬಂಡೆದ್ದ ಕಾಮಾದಿವೈರಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿದು
ಚೆಂಡಾಡು ಹೇ ಚಂಡಮುಂಡಾರ್ದಿನಿ
ಕಂಡಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಗಳ
ತುಂಡರಿಸು ಹೇ ದುಷ್ಟಸಂಹಾರಿಣಿ

ಸುಖದುಃಖಸಮಹಿತವÀ ಪಿಂಡಾಂಡಗಳಲಿರಿಸು
ಅಖಿಲಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾಹೇಶ್ವರಿ
ಸಕಲಸಂಸಾರಸಾಹಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ
ಮುಖಮುಖದಿ ತಂದಿರಿಸು ಹೇ ವೈಖರಿ

ಭವಭೋಗಭಾಗ್ಯಘೃತಹವ್ಯಾಗ್ನಿಜಿಹ್ವೆಯಲಿ
ಶಿವರೂಪವೊಂದಿರಿಸು ಯೋಗೀಶ್ವರಿ
ರವರವದಿ ಕಲವಿರಿಸಿ ಸಂಕಲಿಸಿ ಹೂಂಕರಿಸು
ನವಶಕ್ತಿರೂಪಿಣಿಯೆ ನಾದೇಶ್ವರಿ

ಭಾವಭಾವವ ಹಾವ ಗತಿಯೊಳಗೆ ತಂದಿರಿಸಿ
ಭಾವಗಮ್ಯವ ತೋರೆ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ
ಜೀವಭಾವದ ಮೂಲಪದ್ಮಸೌರಭವಳಿಯೆ
ಸಾವಿರದ ಸುಮ ತೋರೆ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಿ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
08/04/2016

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ