ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2016

ಅಂಟ ಬಿಡಿಸು

ಅಂಟ ಬಿಡಿಸು ಬಾರೊ ನೆಂಟ
ಅಂಟ ಬಿಡಿಸು ಬಾರೊ
ಅಂಟ ಬಿಡಿಸೊ ರಾಮಭಂಟ
ಅಂಟ ಬಿಡಿಸು ಬಾರೊ

ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜಗಕೆ ಬಂದು
ಎಂಟು ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿ
ಕಂಠಕಗಳ ಅಂಟು ಮೂಟೆ-
ಗಂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು

ಆರರಿಗಳನಂಟಿಕೊಂಡು
ಹೊರೆಯಾಗಿರಲೀಗ
ತಿರೆಮಣ್ಣಲಿ ತೀರಿಕೊಳಲು
ಬರಿದಾಗದೆ ಆಗ

ತಡವೇತಕೆ ಹೊರೆಯನಿಳಿಸು
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳಲು ಸಹಕರಿಸು
ಕಾಡೊಂದರ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ
ಹಾಡಾಗುವ ಹಾಗಿರಿಸು

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
06/04/2016

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ