ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2016

ಬಯಲು

ಬಯಲು ತಾ ಬಯಲಿನಲಿ ಬಯಲ ಬಳಪದಿ ಬರೆದ
ಬಯಲಗಲದಕ್ಷರವನೋದಲೆನ್ನೆದೆಯು 
ಬಯಲೆದುರು ಭಾವವನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ ಬಯಸೆ
ಬಯಲಾದಿ ಸಿಕ್ಕೀತೆ? ದಕ್ಕೀತೆ ಕೊನೆಯು?

ಬಯಲಗಲ ಹಲಗೆಯಿರೆ ಬಯಲಗಲ ಬಳಪವಿರೆ
ಬಯಲಗಲದಕ್ಕರವ ಬರೆಯಲೂ ಬಹುದೆ
ಬಯಲಾಗದಿರಲೆದೆಯು ಬರಹವೋದಲುಬಹುದೆ?
ಬಯಲರ್ಥವನರವರತವನುಭವಿಸಬಹುದೆ?

ಬಯಲಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿಹ ಬಾನುಲಿಯನೆಳೆತಂದು
ಬಯಲ ಹಾಡನು ನನ್ನದೆನ್ನಬಹುದೆ?
ಬಯಲ ತಂದಿರಿಸಲಿಕೆ ಬೇರಾವ ಜಾಗವಿದೆ?
ಬಯಲನೆಳೆಯುವ ಬಲವು ಬೇರೆಯಿದೆಯೆ?

ಬಯಲಿನೊಲವಲಿ ಬೆರೆತ ಬರಹವೆಲ್ಲವೂ ಬಯಲೆ
ಬಯಲ ಹೊರತಾಗನ್ಯ ಬರಹವೆಲ್ಲಿಹುದು?
ಬಯಲು ತಾ ಬಾನ್ತುಂಬಿ ಬಾನಾಡಿಯಂತಾಡಿ
ಬಯಲಿನಕ್ಷರವುಲಿಯೆ ಭಾವವೆಲ್ಲಿಯದು?

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
25/09/2016

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ