ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2016

ನಾನು

ನಾನು ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯವುದೆ ಕತ್ತಲೆಯು?
ನಾನು ಏಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದೆ ಬೆಳಗು?
ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದುದೆ ಭವಸುಖವು?
ನಾನಿಲ್ಲವೆಂದತ್ತು ಸೊರಗೀತೆ ಜಗವು?

ನಿನ್ನೆಯನು ಮರ್ಶಿಸುತ ನಾಳೆಯನು ಕರ್ಷಿಸುತ
ನಾನಿಂದಿನೀ ಕ್ಷಣವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದೆ ಇರಲು
ಜಗವು ನನ್ನನೆ ನೆಚ್ಚಿ ಇಂದೆ ನಾಳೆಯನೀದು
ಹರ್ಷದಿಂದುಬ್ಬುಬ್ಬಿ ನಲಿದೀತೆ ಹೇಳು?

ಬಾನೊಳಗೆ ನಾನಿದ್ದು ನನ್ನೊಳಗ ಬಾನಿರುವ
ಅರಿವಿನಾ ಹರಹಿನಲಿ ಬಯಲಾಗೆ ನಾನು
ನನ್ನಿರವಿನೊಳ ಹರಿವು ಬಯಲಿರವಿನಲಿ ಬೆಸೆದು
ನಾನಿಲ್ಲದಂತಾಗೆ ಉಳಿದದ್ದೆ ನಾನು

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

06/09/2016

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

  1. ತನ್ನಿಂದಲೇ ಜಗದುದ್ಧರವೆನು ಭೃಹಸ್ಪತಿಗಳಿಗೆ
    ನನ್ನಿರವಿನೊಳ ಹರಿವಿನ ಗುಳಿಗೆ ಈ ಕವನ.

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
  2. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬದರೀನಾಥ್ ಪಲವಲ್ಲಿಯವರೇ..

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ