ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 19, 2013

ಪ್ರೀತಿಕಡಲು


ನಾನು ನಾನೆಂಬ ಬತ್ತದಾ ಜಲ ಮೈತುಂಬಿ
ಹೊನಲಾಗಿ ಮೆರೆಯುತಿರೆ ಭಾವದೊಡಲು.
ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತಿದೆ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತಿದೆ
ಬಾಯೆನುತ ನನ್ನವಳ ಪ್ರೀತಿಕಡಲು.

ಏರುತಿದೆ ಇಳಿಯುತಿದೆ ನನ್ನವಳ ಪ್ರೀತಿಯಲೆ
ಕಡೆಯುತಿದೆ ನಾನೆಂಬ ಭಾವಜಲವ.
ತಿಳಿಯಾಗಿ ತೇಲುತಿರೆ ಒಲುಮೆಯಾ ಮುತ್ತೆಲ್ಲ
ನತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಗುತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಗವ.

ಪ್ರೀತಿಯಾ ಮುತ್ತೊಂದು ಚೆಲುವಿನಾ ನತ್ತೊಂದು
ಕಡಲಿನಾ ಒಡಲಿನಲಿ ತೇಲಿ ತೇಲಿ.
ಕಡೆದ ಭಾವದ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಲವಿನಲಿ ಕರಗಿರಲು
ನಾನಿಲ್ಲ ಅವಳೆಲ್ಲ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ