ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 21, 2013

ನಾಗನಡೆಯುಂಟು


ಚೌಡಿಬನದ ಮುಂದೆ
ಗೌಡ್ರ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ
ನಡೆಯುಂಟು...
ನಾಗನಡೆಯುಂಟು.

ದೇವಿಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ
ಗೋವ ಹಟ್ಟಿ ಹಿಂದೆ
ನಡೆಯುಂಟು...
ನಾಗನಡೆಯುಂಟು.

ಗೋಳಿಮರದ ಮುಂದೆ
ಕೋಳಿಗೂಡ ಹಿಂದೆ
ನಡೆಯುಂಟು...
ನಾಗನಡೆಯುಂಟು.

ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಮುಂದೆ
ಮೋರಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಂದೆ
ನಡೆಯುಂಟು...
ನಾಗನಡೆಯುಂಟು.

ಜೀವತಳೆದ ಮೇಲೆ
ಜೀವತೊರೆದ ಮೇಲೆ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಎಲ್ಲ..
ನಡೆಯುಂಟು...
ನಾಗನಡೆಯುಂಟು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ