ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2013

ನಾವು ನಮ್ಮನು ಮರೆಯಲಿ


ಹೃದಯಪುಷ್ಪವರಳಲಿ... ಮಧುರ ಜೇನು ತುಂಬಲಿ...
ಪ್ರೇಮಗಂಧ ಸೂಸಲಿ... ಅಮೃತಪದವನೇರಲಿ.
ಶಿಶಿರ ಕಳೆದು ಚೈತ್ರಬರಲು ಮರಮರದಲೂ ಕುಕಿಲುಲಿ.
ತಂಬಿಬರಲಿ ಪ್ರಣವನಾದ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಮೊಳಗಲಿ.
ನಯನರವಿಯ ಬೆಳಕಲಿ, ವಿಮಲಚಿತ್ತಜಲದಲಿ..
ತಮವ ಕಳೆದು ಮನವ ತೊಳೆಯೆ ನಾವು ನಮ್ಮನು ಮರೆಯಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ