ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2013

ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ!ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟವಿಶಾಲೋದ್ಯಾನದಿ
ನಿಶ್ಚಿತ ತನುಮನ ಸಂಭ್ರಮವು
ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಸಂಕರ್ಷಿತ
ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಗಾಯನವು

ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ಪರ್ಣಸುಶೋಭಿತ
ಚಂದನಚರ್ಚಿತ ಮಂದಿರವು
ಮಂದಸ್ಮಿತಸುಮ ವರ್ಣವಿಭೂಷಿತ
ಸುಂದರ ವನಶುಭಸನ್ನಿಧಿಯು

ಗಿರಿಶೃಂಗಾನನ ಸಿಂಚಿತ ನಿರ್ಮಲ
ವರತುಂಗಾಜಲಮಾರ್ಜನವು
ಜರ್ಜರ ತರುಮೂಲೌಷಧಮಿಶ್ರಿತ
ತೀರ್ಥೋದಕಸಂಪ್ರಾಶನವು

ಹಿಮಮಣಿಮಾಲಾವೃತ ರಾಮಣ್ಯಕ
ನಿಮ್ನೋನ್ನತಪಥಚಾರಣವು
ಸುಮಮಧುಸಂಚಯನೋತ್ಸವ ವಿಲಸಿತ
ಭ್ರಮರಶ್ರುತಿಸಂಕೀರ್ತನವು

ಸೃಷ್ಟಿವಿಹಂಗಮ ಪರ್ವತಸಂಗಮ
ದೃಷ್ಟ್ಯಾಕರ್ಷಕ ದರ್ಶನವು
ವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟಿಯ ಕೃತಿಸಂವೇಷ್ಟಿತ
ಇಷ್ಟಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟ್ಯಾಹುತಿಯು

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
23/12/2013


2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: