ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 5, 2014

ಅಕ್ಷರಪಥಸಂಚಲನಅತಿಶಯ ಸುಂದರ ಸರಸ್ವತಿಚರಣ
ಚಿತ್ತದಿ ಶತಪಥಸಂಚಲನ
ಗತಿವಿಶ್ಲೇಷಣ ಮತಿಸಂಕರ್ಷಣ
ಹಿತರವ ನುತಸ್ವರದಾಭರಣ

ಪದಾರ್ಥಮಿಲನದ ಮಧುರಸಪೂರಣ
ಹೃದಂiÀiಸರೋಜದಿ ಸಂಕಲನ
ನಾದೋಪಾಸನದುದ್ಯಾಪನದಿನ-
ಮಧ್ಯದಿ ವಚನಪ್ರತಿವಚನ

ಪದ್ಯಾಮೃತಜಲಧಾರಾಸಿಂಚನ
ವದನವಿಕಾಸದ ಸಂಕ್ರಮಣ
ಗದ್ಯನಿಬಂಧಾವರಣಾವರ್ತನ
ಮೋದಾಮೋದಪ್ರತಿಫಲನ

ಛಂದೋ ನಿಯತದ ಸೃಷ್ಟಿವಿಕಂಪನ
ಬಂಧನ ಕಾರಣ ಶಬ್ದಗುಣ
ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಾಲೇಪಿತ ತನುಮನ
ಬಂಧುರದಕ್ಷರಸಂಸದನ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
05/01/2014


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ