ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 29, 2014

ಸ್ಥವಿರಗಿರಿಯ ಚಲಿತ ಭಾವ!ಹೇಗೆ ಹೊರಟಿತು ಸ್ಥವಿರಗಿರಿಯಲಿ
ಸುಗಮಭಾವಸುಕೀರ್ತನ?
ಬಳುಕಿ ಬಾಗುತ ಸಾಗಿತೇಕದು
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೈಮನ?

ಹಾಡಿ ನರ್ತಿಸಿ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿತು
ನಾಡ ನೆಲದಲಿ ಬಿಮ್ಮನೆ
ಜಲಧಿಯಲೆಯಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನು
ಕಳೆಯಿತೇಕದು ಸುಮ್ಮನೆ?

ಮೌನತಳದಲಿ ಗಾನವಡಗಲು
ಲೀನಗೊಂಡಿತೆ ಭಾವವು?
ತನ್ನ ತನವನು ಕಳಚುತೆಲ್ಲವು
ಬಾನಿಗೇರಿತೆ ಆತ್ಮವು?

ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಲಿ ಬುವಿಗೆ ಇಳಿಯಿತೆ?
ಮತ್ತೆ ಜೀವಕೆ ಚಲನೆಯೆ?
ಮತ್ತೆ ಜನನವೆÀ ಮತ್ತೆ ಮರಣವೆ?
ಮತ್ತೆ ಬಸಿರೊಳು ಶಯನವೆ?

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
29/01/2014

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ