ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2014

ಅಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಯ-1

ಆವಾಹಯಾಮಿ ಮಮ ಹೃತ್ಸುಮ ನಾಲಮಧ್ಯೇ
ದೇವಂ ವಸಂತಮಮರಂ ರತಿಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಮ್ |
ತಾರುಣ್ಯಸುಂದರಮನೋಹರಮೋಹನಾಂಗಮ್
ಭವ್ಯಂ ಭವಂ ಸುಮಶರಂ ಮಧುಪೂರಣಾರ್ಥಮ್ ||

||ವಸಂತತಿಲಕಾವೃತ್ತ||
ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

28/02/2014

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ