ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 21, 2015

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆ!

ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆ ಪ್ರಾಣದಾತೆ
ಪಂಚಭೂತರೂಪಿಣಿ
ಅಖಿಲಜೀವಜನ್ಮದಾತೆ
ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಿ

ಅನ್ನದಾತೆ ಜಲವಿದಾತೆ
ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಹಾರಿಣಿ
ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣವಿಪಿನ-
ಪುಷ್ಪಗಂಧಧಾರಿಣಿ

ವರ್ತಮಾನಕಾಲಾವೃತೆ
ಭೂತಭವ್ಯವರ್ಜಿತೆ
ವೇದಪುರಾಣೇತಿಹಾಸ-
ಕಾವ್ಯರಸಾಕರ್ಷಿತೆ

ಸರ್ವಾಪಗಸಂಜೀವಿನಿ
ಜೀವಾಮೃತವರ್ಷಿಣಿ
ಸಕಲಭುವನಸೃಷ್ಟಿಮೂಲ-
ಬೀಜಾಂಕುರಗೋಪಿನಿ

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆ
ಪರಮಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಿ
ಜನನಮರಣಜರೇತ್ಯಾದಿ
ಭವಭಯಾಪಹಾರಿಣಿ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
21/03/2015


2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: