ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 30, 2015

ನಿವೇದನೆ

ಓಡಬೇಡವೆಲೆ ಕಾಲ! ಮನವು ಓಡುವ ಹಾಗೆ
ಎಡಬಿಡದೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಮೆಲ್ಲನಾಡುತಿರು
ಸಡಗರದಿ ನಾನಿರಲು ನೀ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಿರು
ಕಾಡುವಾ ಬೇಸರಕೆ ವೇಗಗುಂದದಿರು

ಕಷ್ಟವದು ಬಂದಾಗ ಮನವ ಮುಂದೆಳೆದು ನೀ-
ನಿಷ್ಟವಿರೆ ಹಿಂದೆಳೆದು ಸಂತುಲನಗೊಳಿಸು
ಸೃಷ್ಟಿತಾಳಕೆ ನಲಿವ ವಿಶ್ವದೃಷ್ಟಿಯ ಹಾಗೆ
ವ್ಯಷ್ಟಿರೂಪದೊಳೆನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸು

ಹೂವರಳಿ ಕಾಯಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗುವ ಹಾಗೆ
ಜೀವನದ ಅನುಭವವು ತಾ ಮಾಗುತಿರಲಿ
ಭವಕರ್ಮಕೃತಫಲವು ತೊಟ್ಟು ಕಳಚುತಲುದುರಿ
ಶಿವಧ್ಯಾನದಾನಂದಮೌನವೊಂದಿರಲಿ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

30/03/2015

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

  1. ಕಾಲವನ್ನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕೊಲಿಯುವಂತೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿ ನೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಯಿತು.

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ