ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2015

ವ್ಯವಸಾಯ

ಆರಾರೋ ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಬೆಳೆದ ಕಾಳ್ಗಳು ಬೆಂದು
ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಯುತಿರೆ ಕಣಕಣದಿ ನಿಂದು
ಭಾವವೋ ಭಕುತಿಯೋ ಭವಭೋಗ ಭುಕ್ತಿಯೋ
ಬಾನಗಲದೊಲವಾಗಿ ಬಾಳಿನಲಿ ಬಂದು

ಬರಿಯೆದೆಗೆ ಬನದುಸಿರ ಐಸಿರಿಯ ಬಲತುಂಬಿ
ಬಯಲಿಂದ ಬೇಕಿಹುದ ಬರಸೆಳೆದು ತಂದು
ದಿವ್ಯವೋ ಭವ್ಯವೋ ಭಾವಾಗ್ನಿಜಿಹ್ವೆಯೋ
ಬಳುಕುತಿರೆ ಬೆಳಕ ಕುಡಿ ಕಾವ್ಯದೊಳು ನಿಂದು

ಕವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಎದೆಮಣ್ಣ ಪಸೆ ಮಾಡಿ
ಹದಗೊಳಿಸುತಲಿ ಕನಸುಗಳ ಬಿಕ್ಕುತಿಹರು
ಅಕ್ಕರಕ್ಕರವೊಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕ ನುಡಿಗಳ ಹೆಕ್ಕಿ
ಸಿಕ್ಕವರ ಕರೆಕರೆದು ಹಂಚಿ ನಗುತಿಹರು

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

13/08/2015

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ