ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2015

ಉಸಿರೇ!

ನಿಯತ ಗತಿಯನು ತೊರೆದು ಓಡದಿರು ಎಲೆ ಉಸಿರೆ!
ನಿನ್ನ ತಾಳಕೆ ಕುಣಿವ ಮನಸ ನೋಡು
ನಿನ್ನಾಟ ನೆಗೆತಗಳ ಲಯಬದ್ಧಪಾಠವಿರೆ
ನೋವು ನಲಿವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಧುರ ಹಾಡು

ಎದೆಯ ಭಾಗದಿ ನಿನ್ನ ಕುಣಿತದೇರಿಳಿತವಿರೆ
ಮನದೊಳಗೆ ಒತ್ತಡದÀ ಭರತವಾಗ
ಉದರಭಾಗವ ಹೊಕ್ಕು ನೀನಲ್ಲಿಯಾಡುತಿರೆ
ಚಣದೊಳಗೆ ಒತ್ತಡದ ಇಳಿತವಾಗ

ದಿನಗೆಲಸದಾ ಹೊತ್ತು ಆಲಸ್ಯವಾವರಿಸೆ
ನೀನೆದೆಯ ಮೇಲೇರಿ ಕುಣಿದು ನೋಡು
ಉತ್ಸಾಹದತಿರೇಕವಿರೆ ಉದರಕಿಳಿ ಬೇಗ
ಉದ್ವೇಗವಿಳಿಯುವುದು ಆಗ ನೋಡು

ಬೆಕ್ಕು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋಡು
ದಿನವೂ ಮಲಗುವ ಹೊತ್ತು ನೀನಾಡು ಹಾಗೆ
ಇಲಿಯನಾಡಿಸಿ ಹಿಡಿವ ಬೆಕ್ಕಿನೆದೆಯನು ನೋಡು
ಚುರುಕಿನಾ ಗತಿಗಾಗಿ ಸಾಗು ಎದೆಯೊಳಗೆ

ಕಷ್ಟದಾ ಕೆಲಸವನು ಇಷ್ಟದಿಂದಲಿ ಮಾಡೆ
ಮನದ ಒತ್ತಡವಷ್ಟು ಇಳಿಯುವುದು ಬೇಗ
ಸೃಷ್ಟಿಯಂದದ ಒಟ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯದಲಿ ಮುಳುಗೆ
ಸಮತೆಯಲಿ ನೀ ಹರಿವೆ ದೇಹದೊಳಗಾಗ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

23/08/2015

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ