ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2015

ನಲ್ಲೆ

ನಲ್ಲೆಯು ತವರಿಗೆ ತೆರಳಿದಳೆಂದರೆ
ಮೊಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಿಯು ಬಾಡುವುದು
ಚೆಲ್ಲುವ ಪರಿಮಳಕೆಲ್ಲಿದೆ ಮುಕುತಿಯು?
ಸೊಲ್ಲಿನ ಶಕುತಿಯೂ ಕುಂದುವುದು

ಅಡಿಗೆಯ ಗಡಿಗೆಗಳಡಿಮೇಲಾಗಿ
ಗಡಿಬಿಡಿಗೆಲಸದಲೊಡೆಯುವುವು
ಬಡಿಸುವ ಕೈಬಳೆ ಮಿಡಿತವ ಕೇಳದೆ
ನುಡಿನಡೆಬೆಡಗುಗಳಳಿಯುವುವು

ಮಂಗಳ ರಂಗುಗಳಿಲ್ಲದ ಮನೆ-
ಯಂಗಳ ತಾ ಬಣಗುಟ್ಟುವುದು
ನುಂಗಲು ತಟ್ಟೆಯೊಳಿಟ್ಟಿಹ ಗಂಜಿಯು
ಚಂಗನೆ ತಿಪ್ಪಗೆ ಜಿಗಿಯುವುದು

ನಲ್ಲೆಯು ಮೆಲ್ಲನೆ ಮನೆಯೊಳಗಡಿಯಿಡೆ
ಗಲ್ಲದ ಹೂವಲ್ಲಾಡುವುದು
ಬೆಲ್ಲದ ಸವಿಯೋಡೋಡುತ ಬರುವುದು
ನಲ್ಲನ ಕೆನ್ನೆಯನಡರುವುದು 

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

16/08/2015

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ