ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2013

ಭಾವಕೋಕಿಲಗಾನವೇದನಾದದ ರಾಗದೊಲವಿದೆ
ಭಾವಕೋಕಿಲಗಾನಕೆ.
ಮಾವುಬೇವಿನ ರಸದ ಒಲವಿದೆ
ಕಾವುದೇತಕೆ ತಾನಕೆ?

ಮಂದ ಉಸಿರಿಗೆ ಗಂಧ ತೀಡಿದೆ
ಹೃದಯಕಮಲದ ಕೇಸರ.
ಭೃಂಗವೃಂದವು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದೆ
ಪ್ರಾಣಗಂಧದ ಹತ್ತಿರ.

ಹೃದಯ ಗವಿಯಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ
ನಯನದೊಳಗಿನ ನೇಸರ.
ವಿಮಲಚಿತ್ತವು ಸುಧೆಯನುಣಿಸಿದೆ
ಅಮರವಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ವರ.


ದೇಹವೀಣೆಯ ನಾಡಿ ಮಿಡಿದಿದೆ
ತಾನತಾನದ ದನಿಯಿದೆ
ಮನವು ಸ್ವರದಲಿ ಲೀನವಾಗಿದೆ
ತನ್ನ ಇರವನೆ ಮರೆತಿದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ