ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7, 2013

ನಾನು ನಾನಲ್ಲನಾನು ನಾನೆನೆ ಅದು ನಾನಲ್ಲ.
ನಾನು ತಾನನವೆನೆ ಅದು ನಾನು.

ತನುವಲ್ಲ ಮನವಲ್ಲ ನೋವಲ್ಲ ನಲಿವಲ್ಲ
ಕಣಕಣದಿ ರಿಂಗಣಿಪ ತಾನನವು ನಾನು.
ಗುರುಪದದ ಸಂಚರವು ಮತ್ತದರ ಇಂಚರವು
ಅಂತರಂಗದ ಮೌನಮಾರ್ದನಿಯು ನಾನು.

ನಿಯತಸೃಷ್ಟಿಯ ಗೀತೆಯೊಳವಿತಿರುವ ಬೀಜವದು
ಮೊಳೆತು ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿಯ ಪದದಿರವು ನಾನು.
ಬೇರ ಸಾರವ ಹೀರಿ ಪಲ್ಲವಿತ ಹಸಿರೆಲೆಯ
ಒಗರ ರಸವನು ಸವಿದ ಕೊರಳುಲಿಯು ನಾನು.

ಅರಿವೊಳಗೆ ಹೂಂಕರಿಸಿ ಹರಿಯುತಿಹ ಓಂಕಾರ-
ನಾದತರಂಗವೆಲ್ಲ ಮಮಕಾರವಲ್ಲ.
ಚಾರು ನಿಸ್ವನದೊಲವ ಚಲಿತ ಚರಣವ ಪಿಡಿದು
'ನಾನು' ಕಳೆದಿಹ ಕ್ಷಣದಿ, ನಾನು ನಾನಲ್ಲ.

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
7/11/2013

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ