ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2013

ಕಳೆದು ಉಳಿಸುವ ಸುಳಿವ ತಿಳಿಸು ಬಾನುಸುಳಿ ಬಾ ಎಲೆ ಮಾಯೆ! ಪಲುಕಿನೊಳಗೆ
ಕಳೆದು ಉಳಿಸುವ ಸುಳಿವ ತಿಳಿಸು ಎನಗೆ

ಹೊಳೆಯ ಗಳಿಕೆಯನಳಿಸಿ ತೇಲಿಸುತ ಅಲೆಯೊಳಗೆ
ಗುಳ್ಳೆಯೊಳು ಅರೆದರೆದು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುತಿಹಳು;
ಉಳಿದ ಸಾರವನೆತ್ತಿ ನೀಲ ಬಾನಲಿ ಬಿತ್ತಿ
ಇಳೆಗಿಳಿಸಿ ಮತ್ತದನು ಪೊರೆದವಳು ಯಾರು?

ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳನೆಳೆದು ಆಳದೊಳು ಸೆಲೆಯಿರಿಸಿ
ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಜಲವೀಯುತಿಹಳು;
ಪಲ್ಲವಗಳುದರದಲಿ ಉಲ್ಲಾಸರಸವಿರಿಸಿ
ಬಲಿತಾಗ ಅವುಗಳನು ಕಳಚಿದವಳಾರು?

ಉಟ್ಟು ಹಸಿರೆಲೆಯುಡೆಯ ತೊಟ್ಟು ಹೂ ಗುಚ್ಛಗಳ
ಮೆಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣನು ಬೇರಲೂರಿ ನಿಂತಿಹಳು;
ಬಿಟ್ಟುಡುಗೆಗಳನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ತೆರದಿ 
ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ತಳಹಾಸಲಿಟ್ಟವಳು ಯಾರು?

ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನು ಮೆಂದು ಬೆಸಲಾಗಿ ತಾ ನಿಂದು
ಉಸಿರ ಕಂದಗೆ ಹಾಲನುಣಿಸಿ ಉಳಿಸಿಹಳು;
ಕಸವಿತ್ತ ಮನುಜರಿಗೆ ಬಸಿದು ಅಮೃತವನಿತ್ತು
ಹೆಸರು ಬಯಸದ ಮುಗುದೆಯಿವಳಾರು ಹೇಳು?

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
29/11/2013

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ