ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 28, 2014

ಮಮ ಜನನಿ

ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸದಾ ಶರ್ವಾಣಿ
ಜಗಜ್ಜನನಿ ಹೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವಹೃದಯೋಲ್ಲಾಸಿನಿ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸದಾ ಮಮ ಜನನಿ

ಧವಲಹಿಮಾಲಯಮಾಲಾಧಾರಿಣಿ
ನವಾರುಣೋದಯ ಗಿರಿಸಂಚಾರಿಣಿ
ಜೀವನದೀಜಲಪಾತವಿಹಾರಿಣಿ
ಭವಾವತಾರಿಣಿ ಮಮ ಜನನಿ

ಪರ್ಣಾಲಂಕೃತ ವನತರುವಾಸಿನಿ
ವರ್ಣವಿಭೂಷಿಣಿ ಖೇಚರಭಾಷಿಣಿ
ಕರ್ಣರಸಾಯನ ಭಾಷಾದಾಯಿನಿ
ಸ್ವರ್ಣಕಿರೀಟಿಣಿ ಮಮ ಜನನಿ

ವೇದಸುಪೋಷಿಣಿ ನಾದತರಂಗಿಣಿ
ಸಾಧುಜನಮುಖೇ ನಿತ್ಯವಿಹಾರಿಣಿ
ಸತ್ಯವಿಮರ್ಶಿತ ಋಷಿಮತಿಚಾರಿಣಿ
ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿನಿ ಮಮ ಜನನಿ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

28/07/2014

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ