ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 30, 2017

ಗೋವುಗಳ ಕರೆತಾರೊ ಗೋಪಾಲ

ಗೋವುಗಳ ಕರೆತಾರೊ ಗೋಪಾಲ
ಎನ್ನೊಳಗೆ ಇಹುದೊಂದು ಗೋಮಾಳ

ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಚಿಗುರುಗೂಟಗಳಿಂದ
ಕಟ್ಟಿರುವ ಬೇಲಿಯನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ
ಮಾತೆಂಬ ದಬ್ಬೆಗಳನೆರಡೆರಡು ಜೋಡಿಸುತ
ಬಿಗಿದಿರುವ ಕಟ್ಟುಗಳ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ
ಗೋವುಗಳ ಕರೆತಾರೊ ಗೋಪಾಲ

ಪಂಚವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಗೊಬ್ಬರವ ಸುರಿಸುರಿದು
ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಹೆನು ಹುಲ್ಲುಗಳನು
ಗೋವುಗಳು ಅದ ಮೆಂದು ಬಾಲದಲ್ಲೋಡಿಸಲಿ
ಕಾವiಮೋಹಗಳೆಂಬ ಕೀಟಗಳನು
ಗೋವುಗಳ ಕರೆತಾರೊ ಗೋಪಾಲ

ಕಳೆಗಳೆಲ್ಲವ ಕಿತ್ತು ಗೋಮತಿಯನುತ್ತು
ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದುದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು
ಬಂದ ಬೆಳೆಗಳನೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಲೊಕ್ಕಿಸುತ
ಎಲ್ಲರಿಗು ಹಂಚುತಲಿ ಮೇಲಕೆತ್ತು
ಗೋವುಗಳ ಕರೆತಾರೊ ಗೋಪಾಲ

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

30/07/2017

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ