ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 31, 2017

ಒಂದು ಪದ ಸಾಕು

ಒಂದು ಪದ ಸಾಕು, ನನ-
ಗೊಂದು ಪದ ಸಾಕು
ಅಂದ ಚಂದದ ಕೃಷ್ಣ-
ಪದವೊಂದೆ ಸಾಕು

ಭಾವಲತೆ ತಾ ಚಿಗುರಿ
ಚಿಮ್ಮುತೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿ
ಹೂವ ಬಿಡುವಾ ಮೊದಲು ಸುತ್ತಲೇ ಬೇಕು 
ಯಾವ ಪದದೊಳು
ಕಷ್ಟಸುಖಗಳೆರಡಿಲ್ಲ
ಭಾವದರ್ಶನವೀವ ಪದವರಸಬೇಕು

ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು
ಎಂಬರ್ಥ ಬಾರದಿಹ
ಪದಧೂಲಿಕಣವೊಂದು ಮೈಸೋಕಬೇಕು
ತೊದಲ ನುಡಿಗಳಲಾಡಿ
ಎದೆಯೆದೆಯಲೋಡಾಡಿ
ಮುದವೀವ ಮೊದಲ ಪದದೊಂದರ್ಥ ಸಾಕು

ಯಾವುದನು ಹೊಕ್ಕರ್ಥ
ಜಗದಗಲ ತಾ ಹರಹಿ
ನಾವು ನಮ್ಮದು ಎಂಬ ಮಮತೆಯಳಿಸಿಹುದೊ
ಭಾವದೊಳಗಾ ಅರ್ಥ-
ವೊಂದೆಯುಳಿದೆರಡಾಗಿ
ನೋವು ನಲಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾಗುತಿಹುದೊ

ಅದು ಒಂದೆ ಸಾಕು ಕೃಷ್ಣ! ನಾ ಬಳಸಲು
ಪದವೊಂದೆ ಸಾಕು ನಿನ ಹಾಡಾಗಲು

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
31/07/2017ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ