ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2013

ಬಾಗಿ ಬಾ ಬಾನಿಂದ ಬೆಳಕ ಕುಡಿಯೆ!ಬಾಗಿ ಬಾ ಬಾನಿಂದ ಬೆಳಕ ಕುಡಿಯೆ!
ಹಗಲಿನಾ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಳೆದು ರವಿಯೆ!

ಎದೆಯ ಒಲೆಯಲಿ ಹೊಕ್ಕು
ತಿದಿಯ ತಿರುಗಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ
ಹದಗೊಳಿಸಿ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಹೊಳಪನಿಟ್ಟು.
ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ
ಮೆದುಗೊಳಿಸಿ ಕೆಂಪಾದ
ಮದಭರಿತ ಮಮಕಾರಗಳನು ಸುಟ್ಟು.

ಕಾಮಕ್ರೋಧದ ಕಿಡಿಗೆ
ಮೈಮನವು ಹೊತ್ತುರಿದು
ಕಮರುತಿರೆ ಕರಿಹೊಗೆಯು ಮೆತ್ತಿ ಮೆತ್ತಿ
ಯಮನಿಯಮಗಳ ಹವಿಯ
ಹೋಮಾಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯಲಿ
ಹೊಮ್ಮಿಸುತ ಹೊಂಬೆಳಕ ತಮವ ನೀಗಿ.

ಸಂತೆಯಾ ಗದ್ದಲದಿ
ನಿಂತಿರುವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ
ಸಂತಕಿರಣವು ನುಸುಳಿ ಒಳಗೆ ಬರಲಿ.
ಸಂತತದ ಅರಿವಿನಲಿ
ಚಿಂತೆಗಳ ಬಲೆ ಗುಡಿಸಿ
ಸಂತಸದ ಹೊಂಗಿರಣ ತಾ ಚಿಮ್ಮಲಿ.
 
ಡಿ.ನಂಜುಂಡ.
21/09/2013

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ