ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2013

ನಿದ್ದೆಯಿಂದೆದ್ದು ಮೇಲೇರು ಬಾಮೂಲದಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆದ್ದು
ಚಲಿಸಿ ಕಮಲದೊಳಗೆ ಬಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಗಂಟುಗಳನು ಬಿಡಿಸಿ
ಮೇಲಕೇರಿ ಸುಧೆಯ ತಾರೆ.

ಬೇಲಿ ಹೊರಗೆ ಮನಸ ತೂರಿ
ಚೆಲ್ಲುತಿರಲು ಶಕುತಿ ಹಾರಿ
ನಿಲ್ಲದಿರಲು ಎಲ್ಲೂ ನಾನು
ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋದೆ ನೀನು.

'ಇನ್ನು ಬೇಕು' ಎಂಬ ಸುರೆಯ
ತಂದು ಸುರಿದು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯೆ
'ನಾನು' ಎಂಬ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗಿನಲ್ಲಿ.

ಅಂಬೆಗಾಲನಿಕ್ಕಿ ಬಂದು
ಮುಂಬಾಗಿಲ ಎದುರು ನಿಂದು
ಚಿಮ್ಮಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಏಣಿಯೇರು
ಸುಮ್ಮನೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗೆ ಜಾರು.

ಲಲಿತೆ! ನೀನು ಮೊದಲ ಬಾಲೆ
ಲಲಿತಪದವನಿರಿಸಿ ಮೇಲೆ
ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೇರಿ ನಿಲ್ಲು
ಮೊಲ್ಲೆ ಹೂವ ನಗುವ ಚೆಲ್ಲು.

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ.
23/09/2013

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ