ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 22, 2015

ಕಾಲ

ನಾಳೆಯನಿಂದೇ ನೋಡುವ ಆಸೆಯು
ಈಡೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನೆಯ ನೋಡಲು ಹಪಹಪಿಸಿದರೂ
ಕಾಣಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

ಕಾಲವು ಚಲಿಸುವ ಗತಿಯನು ಮೀರಿ
ದೇಹವು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಮನಸಿನ ಆತುರ-ಕಾತುರಕೆಲ್ಲ
ಕಾಲದ ಸ್ಪಂದನೆಯಿಲ್ಲ

ಕಾಲದ ಪಕ್ವವನರಿಯುತ ಬೇಯಿಸೆ
ಪಾಕವು ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗುವುದು
ಯಂತ್ರದ ಬಲದೊಳಗನ್ನವ ಬೇಯಿಸೆ
ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯು ಕುಂದುವುದು

ನಾಳೆಯ ಅನ್ನವನಿಂದೇ ಬೇಯಿಸೆ
ತಿನ್ನುವ ಸಮಯಕೆ ಹಳಸುವುದು
ನಿನ್ನೆಯ ಹಳಸಲ ವಾಸನೆಯಂತೆ
ಕಳೆದಿಹ ಕಾಲವು ಕಾಡುವುದು

ಕಾಲದ ತಾಳಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಕ್ಕುತ
ಬಾಳೊಳು ನಾಟ್ಯವನಾಡುತಿರೆ
ಕಾಲದ ಅನುಭವಸಾಗರದಲೆಯೊಳು
ಚಲಿಸುವ ಮನ ತಾ ನಿಲ್ಲುತಿರೆ

ನಾಟ್ಯವ ನೋಡುವ ನೋಡುಗನೇ
ನಾಟ್ಯವನಾಡುವನಾಗುವನು
ನೋಡುಗನವನೇ ಆಡುಗನಾಗಿ
ನೋಡುವ ನೋಟವೆ ಗುವನು

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ

22/07/2015

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ