ಬುಧವಾರ, ಮೇ 8, 2013

ಹಳೆಯ ಜಗಳ
ತಂಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ
ಹಳೆಯ ಜಗಳವನಿಟ್ಟು
ಕಾಪಿಡುವೆ ಕಡೆತನಕ-ಏಕೆ ಮನವೆ?
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಜಗಳವದು
ಮನದೊಳಗೆ ಹುದುಗಿರಲು
ನಗುವಿಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲಿ –ಕೇಳು ಮನವೆ?

ಮನದೊಳಗ ಬೇಗುದಿಯ
ತಾಳಲಾರದು ಜಗಳ
ಮನದ ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಯ ಕಾವು ಬೇಕು.
ಕೋಪದಲಿ ಕುದಿಸೊಮ್ಮೆ
ಆವಿಯಾಗಲಿ ಬೇಗ
ತಂಪು ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಉಳಿಯದಂತೆ.

ಕುದಿಸಿ ಉಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಹಳಸಿ ಹೋಗಲಿ ಅಲ್ಲೆ
ಬಿಸುಟದನು ಉಸಿರುಬಿಡು ಒಮ್ಮೆ ಹೊರಗೆ.
ಉಳಿಸದಿರು ಜಗಳವನು
ಕುದಿಸದಿರು ಮತ್ತೆಂದು
ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗುಜರಿಯವಗೆ.ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ