ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 22, 2013

ಭಾವಗಳಿಗೇಕಿಲ್ಲ ಸಹಜತೆಯ ಗಾನ?ಗಿರಿಗಳಲಿ ವನಗಳಲಿ ಹೊನಲುಗಳ ಬಳುಕಿನಲಿ
ಮರಗಳಲಿ ಹೂಗಳಲಿ ಹಸಿರೆಲೆಯ ತಂಪಿನಲಿ
ಹಗಲಿನಲಿ ಸಂಜೆಯಲಿ ಮುಂಜಾವ ಮಂಜಿನಲಿ
ಸಹಜದಾ ಲಯವಡಗಿ ಹೊರಟಿರಲು ಗಾನ
ಭಾವಗಳಿಗೇಕಿಲ್ಲ ಸಹಜತೆಯ ಯಾನ?

ಕಾಗೆಗಳ ಕೂಗಿನಲಿ ಕುಕಿಲಗಳ ಕೊರಳಿನಲಿ
ಹಲ್ಲಿಗಳ ನುಡಿಗಳಲಿ ಗೂಳಿಗಳ ಗುಟುರಿನಲಿ
ನೀರ್ಗರೆವ ಮೋಡದಲಿ ಭೋರ್ಗರೆವ ಕಡಲಿನಲಿ
ಸಹಜದಾ ಲಯವಡಗಿ ಹೊರಟಿರಲು ಗಾನ
ಭಾವಗಳಿಗೇಕಿಲ್ಲ ಸಹಜತೆಯ ಯಾನ?

ಕಣಕಣದಿ ಜೀವರಸ ಹರಿಬಿಡುವ ನಾಡಿಗಳು
ಉಸಿರಿನಲಿ ತಾ ಬೆರೆತು ಸಹಗೀತೆ ಹಾಡಿರಲು
ಅಂಗಾಂಗಸಂಗಗಳು ಲಯವಿಟ್ಟು ಕುಣಿದಿರಲು
ಭಾವಗಳಿಗೇಕಿಲ್ಲ ಸಹಜತೆಯ ಗಾನ?
ಸಹಜದಾ ಗತಿಯಿರಲು ಪ್ರಕೃತಿಯಾ ಯಾನ.


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ