ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 6, 2013

ರ್ರೀ….ಕೇಳ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ..ಯಾಕ್ರೀ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ನನ್ನೀ ಮಾತ ಕಿವಿಕೊಟ್ಟು?
ಕೂಗೀ ಕೂಗೀ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ
ಆದ್ರೂ ಲೇಟು ಯಾಕಿಷ್ಟು?

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತನ್ರೀ ಎಂದ್ರೆ
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ರೇಟೆಸ್ಟು?
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ತರುವಿರಿ ನೀವು
ಒಂದಕೆ ಎರಡು ದುಡ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು.

ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿ ಎಂದ್ರೆ ನಾನು
ನಗುವುದು ಯಾಕೆ ಹಲ್ಬಿಟ್ಟು?
ನಿಮ್ಮಾ ಸೊಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ
ನಿಮ್ಮನು ಯಾಕೆ ನನಗ್ ಕೊಟ್ರು?

ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟ್ರೀ ಬರ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ
ಬಡ್ ಕೊಂತಿದ್ದೀನಲ್ರೀ.
ಭೀಮಾಗೋಲ್ಡು  ತರೋಣ್ ವೇನ್ರೀ
ನನ್ನನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ರೀ.

ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಲೋಟಾ
ಕಾಫೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣ್ರೀ.
ಯಾವ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲೀ
ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣ್ತೀನೇನ್ರೀ?
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ