ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 7, 2013

ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದ್ ನಾಕ್ ಮಾತು!ಬಾರೇ ಮನೆಗೆ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ
ಕಾಫೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೇ..
ಯಾಕೇ ತುಂಬಾ ಸೊರಗಿಬಿಟ್ಟೆ
ಕೆಲ್ಸ ಜಾಸ್ತಿಯೇನೇ?

ಸೊಂಟಾ ನೋವು ಹೇಗಾತ್ ಹೇಳೇ
ಜೀರ್ಗೇ ಬಿಸ್ ನೀರೇ ಕುಡಿಯೇ.
ಕೆಲ್ಸಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ
ಕೆಲ್ಸ್ ದೋರ್ ಕರ್ಸೋದ್ ಬೇಡ್ವೇ.

ಪಕ್ಕದ್ಮನೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ್
ಸೊಕ್ಕನ್ ನೋಡಿದ್ ಯೇನೇ?
ಜುಮ್ಕಿ ಮಾಡ್ಸಿ ಕತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ
ಹೋಗ್ತಾಳವ್ಳು  ಅಲ್ವೇನೇ.

ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೀರೇ ಉಚಿತ
ಅಂಗ್ಡೀ ಬಂದಿದೆ ನೋಡೇ.
ಸಂಜೆ ವೇಳೇ ಹೋಗೋಣ್ವೇನೇ
ಪುರ್ ಸೊತ್ತ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಬಾರೇ.

ಹಾಳಾದ್ ಫೋನು ಬಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ
ಒಳ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನ್ ಕಣೇ.
ನಮ್ ಯಜ್ ಮಾನ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು
ಆಮೇಲ್ ಬರ್ತೀನ್ ನಾನೇ.
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ