ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2013

ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆ!
ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆ ವಿಶ್ವದಾತೆ ಅಖಿಲದಿವ್ಯಚೇತನ.
ಸಕಲಜೀವಚೈತ್ರವನದಿ ಏಕನಿತ್ಯನೂತನ.

ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರತಾರೆಗಳಲಿ ಸತತಕಾರ್ಯಕಾರಣ.
ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಜಂತುಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯಭಾವಪ್ರೇರಣ.

ಪೃಥ್ವಿತೇಜಸಲಿಲವಾಯುವ್ಯೋಮಭೂತಧಾರಿಣಿ.
ಗಂಧರೂಪರಸಸ್ಪರ್ಶಶಬ್ದವಸ್ತುರಾಗಿಣಿ.

ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರಚಿತ್ತರಂಗವ್ಯಾಪಿನಿ.
ಹೃದಯಕಮಲಮಧ್ಯನಾಳದಮೃತಬಿಂದುವರ್ಧಿನಿ.

ಶಶಿವಿಕಾಸಮಂದಹಾಸಮುಖಸರೋಜವಾಸಿನಿ.
ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಲೇಹ್ಯಚೋಷ್ಯಮಧುರರಸಾಕರ್ಷಿಣಿ.

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾಭೋಗಬಂಧಮೋಕ್ಷದಾಯಿನಿ.
ಚರಾಚರಾಣುರೇಣುತೃಣಪಂಚಪ್ರಾಣಗಾಮಿನಿ.

ಆದಿಮಾಯೆ ಮಾತೆ ಲಲಿತೆ ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ತ್ರಿಪುರಿಣಿ.
ಶಾಂತಿದಾತೆ ಸುಖವಿದಾತೆ ಪರಾಶಕ್ತಿರೂಪಿಣಿ.

ಡಿ.ನಂಜುಂಡ
14/10/2013ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ